Ảnh nổi bật

Ảnh chung

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CC; VC ĐẦU NĂM
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CC; VC ĐẦU NĂM
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CC; VC ĐẦU NĂM
Một số hình ảnh Trường TH Kim Lũ sau hè
Cảnh trường ngày xuân
Cảnh trường ngày xuân
Cảnh trường ngày xuân

Anh hoat dong

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
TỌA ĐÀM 20-11
TỌA ĐÀM 20-11
TỌA ĐÀM 20-11
TỌA ĐÀM 20-11
TỌA ĐÀM 20-11
TỌA ĐÀM 20-11
TỌA ĐÀM 20-11
Ảnh hoạt động chào mừng ngày 20- 11
Ảnh hoạt động chào mừng ngày 20- 11
Ảnh hoạt động chào mừng ngày 20- 11
ah
ah
HÌNH ẢNH SƠ KẾT HOC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015
Bàn tay ta làm nên tất cả - Có sức người sỏi đá cũ
Và hôm nay
Cô giáo Trần Thị Duyên dẫn chương trình..
Cổng trường. Công trình của lòng dân
NHỮNG HÌNH ANH HOẠT ĐỘNG CHÀO MƯNG NGAY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
ảnh khai giang 2014-2015
Sân trường năm 2010
Trao thưởng cho học sinh Giỏi

Anh khai giang

Một số hình ảnh Ngày hội khai giảng năm học mới 2015-2016
Một số hình ảnh Ngày hội khai giảng năm học mới 2015-2016
Một số hình ảnh Ngày hội khai giảng năm học mới 2015-2016
Một số hình ảnh chuẩn bị ngày khai giảng năm học 2015-2016
Một số hình ảnh Trường TH Kim lũ
Một số hình ảnh Trường TH Kim lũ
Một số hình ảnh Trường TH Kim lũ

Anh hoat dong

Ảnh hoạt động chào mừng ngày 20- 11
Ảnh hoạt động chào mừng ngày 20- 11
Ảnh hoạt động chào mừng ngày 20- 11
Lên Thiên Đường mệt nhưng vẫn vui
Thăm Động Tiên Đường suýt cũng lên thiên đường
Tiệc vui sau chuyến lên thiên đường
Kỷ niệm một chuyến tham quan động Thiên Đường
Trường "Xanh - Sạch - Đẹp"